Home சினிமா கருத்துக்கணிப்பு: உங்களுக்கு பிடித்த பேட் பாய்ஸ் திரைப்படம் எது?

கருத்துக்கணிப்பு: உங்களுக்கு பிடித்த பேட் பாய்ஸ் திரைப்படம் எது?

32
0

கருத்துக்கணிப்பு: உங்களுக்கு பிடித்த பேட் பாய்ஸ் திரைப்படம் எது?


ஸ்மித் மற்றும் மார்ட்டின் லாரன்ஸின் பேட் பாய்ஸ் உரிமையானது கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களாக நடந்து வருகிறது, ஆனால் உங்களுக்கு பிடித்த திரைப்படம் எது?

உடன் பேட் பாய்ஸ்: வாழ்க்கைக்காக பாக்ஸ் ஆபிஸ் டாலர்களை வசூலித்தது, தெளிவாக, இந்த முப்பது வயதான உரிமையானது அதில் நிறைய உயிர்களை எஞ்சியுள்ளது. நேற்று, நாங்கள் சொந்தமாக செய்தோம் பேட் பாய்ஸ் தரவரிசைகள், ஆனால் இப்போது உங்களுக்கு பிடித்த பேட் பாய்ஸ் திரைப்படம் என்ன என்பதை அறிய விரும்புகிறோம்! எனவே கீழே உள்ள எங்கள் வாக்கெடுப்பில் வாக்களியுங்கள்!

எழுத்தாளர் பற்றி

கிறிஸ் பும்ப்ரே 2007 ஆம் ஆண்டில் தங்கியிருக்கும் திரைப்பட விமர்சகராக (மற்றும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் நிபுணர்) ஜோப்லோவுடன் தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார், மேலும் அவர் 2021 ஆம் ஆண்டில் தலைமை ஆசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார். CCAவின் வாக்களிக்கும் உறுப்பினர் மற்றும் ராட்டன் தக்காளி-அங்கீகரிக்கப்பட்ட விமர்சகர், CTV நியூஸ் சேனலில் கிறிஸ் தொடர்ந்து பாப் கலாச்சாரத்தைப் பற்றி விவாதிப்பதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம்.

‘; window._nslWebViewNoticeElement.insertAdjacentHTML(“பிறகு”, webviewNoticeHTML); document.body.appendChild(window._nslWebViewNoticeElement); } }); } } window._nslDOMReady(function () {window.nslRedirect = செயல்பாடு (url) {if (scriptOptions._redirectOverlay) {const overlay = document.createElement(‘div’); overlay.id = “nsl-redirect-overlay”; overlayHTML = ” const overlayContainer = “

“, overlayContainerClose = “

“, overlaySpinner = “”, overlayTitle = “

” + scriptOptions._localizedStrings.redirect_overlay_title + “

“, overlayText = “

” + scriptOptions._localizedStrings.redirect_overlay_text + “

“; மாறு (scriptOptions._redirectOverlay) {case “overlay-only”: break; case “overlay-with-spinner”: overlayHTML = overlayContainer + overlaySpinner + overlayContainerClose; break; default: overlayHTML = overlayContainer + overlaySpinner + overlayTextainer ;அடுத்தடுப்பு ; const buttonLinks = document.querySelectorAll(‘ a[data-plugin=”nsl”][data-action=”connect”]ஏ[data-plugin=”nsl”][data-action=”link”]’); buttonLinks.forEach(செயல்பாடு (buttonLink) {buttonLink.addEventListener(‘click’, function (e) { if (lastPopup && !lastPopup.closed) {e.preventDefault(); lastPopup.focus(); } else {href = this.href, success = false; என்றால் (href.indexOf(‘?’) ! திருப்பிவிடுங்கள் = ‘redirect=” + encodeURICcomponent(redirectTo) + “&’; == ‘prefer-popup’) { lastPopup = NSLPopup(href + ‘display=popup’, ‘nsl-social-connect’, this.dataset.popupheight, this.dataset.popupheight) என்றால் (lastPopup) {வெற்றி = உண்மை e.preventDefault(}} வேறு என்றால் (targetWindow === ‘prefer-new-tab’) {const newTab = window.open (href + ‘display=popup’, ‘_blank’ என்றால் (newTab) என்றால் (window.focus) { newTab.focus(); } வெற்றி = உண்மை; window._nslHasOpenedPopup = true; e.preventDefault(); } } என்றால் (! வெற்றி) {window.location = href; e.preventDefault(); } } }); }); பட்டன்எண்ணிக்கை மாற்றலாம் = தவறு; const googleLoginButtons = document.querySelectorAll(‘ a[data-plugin=”nsl”][data-provider=”google”]’); என்றால் (googleLoginButtons.length && checkWebView()) {googleLoginButtons.forEach(function (googleLoginButton) {if (scriptOptions._unsupportedWebviewBehavior === ‘disable-button’) {disableButtonButton(googleLogin else.}) ); பட்டன் எண்ணிக்கை மாற்றப்பட்டது = உண்மை;}}); } const facebookLoginButtons = document.querySelectorAll(‘ a[data-plugin=”nsl”][data-provider=”facebook”]’); என்றால் (facebookLoginButtons.length && checkWebView() && /Android/.test(window.navigator.userAgent) && !isAllowedWebViewForUserAgent(‘facebook’)) { facebookLoginButtons.forEach(Function.Function.Function அல்லது === ‘ disable-button’) {disableButtonInWebView(facebookLoginButton.remove()பொத்தான்கணக்கீடு = உண்மை; } const பிரிப்பான்கள் = document.querySelectorAll(‘div.nsl-separator’); என்றால் (buttonCountChanged && separateors.length) {separators.forEach(செயல் (செபரேட்டர்) பிரிக்கும் பட்டன் கண்டெய்னர் && !separatorButtonContainer.hasChildNodes()) {separator.remove(); /** * கிராஸ்-ஆரிஜின்-ஓப்பனர்-பாலிசி ஓப்பனருக்கான அணுகலைத் தடுத்தது _nslLoginBroadCastChannel.onmessage = (நிகழ்வு) => { என்றால் (சாளரம்?._nslHasOpenedPopup && event.data?.action === ‘redirect’) {window._nslHasOpenedPopup = தவறு; const url = event.data?.href; _nslLoginBroadCastChannel.close(); என்றால் (typeof window.nslRedirect === ‘செயல்பாடு’) {window.nslRedirect(url); } வேறு {window.opener.location = url; } } ; }})();ஆதாரம்

Previous articleMbappe ஐ ஏன் ‘Ninja Turtle’ என்றும் ‘Donatello’ என்றும் அழைக்கிறார்கள்?
Next articleவட கொரியா மீண்டும் தென் கொரியாவை நோக்கி குப்பைகள் நிரப்பப்பட்ட பலூன்களை அனுப்பியது
அமிர்தம் சூர்யா
நான் உலகச் செய்திகளின் சுருக்கமான மற்றும் பாரபட்சமற்ற சுருக்கம், புதுப்பித்த மற்றும் பொருத்தமான தகவல்களை வாசகர்களுக்குக் கொண்டு வருகிறேன். முறையான மற்றும் புறநிலை அணுகுமுறையுடன், உலகெங்கிலும் உள்ள மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளைப் பற்றி வாசகர்களுக்குத் தெரிவிக்கிறேன். உலகளாவிய நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கிய விரிவான அனுபவத்துடன், நான் பகிரும் தகவலின் துல்லியம் மற்றும் பாரபட்சமற்ற தன்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறேன். தற்போதைய நிகழ்வுகளின் விரிவான மற்றும் துல்லியமான கண்ணோட்டத்தை வழங்குவதே எனது குறிக்கோள், இது வாசகர்கள் நன்கு அறியப்பட்டவர்களாகவும் சமகால உலகின் சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராகவும் இருக்க அனுமதிக்கிறது. தெளிவான மற்றும் நேரடியான மொழியில், அனைத்து பார்வையாளர்களுக்கும் அணுகக்கூடிய மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வகையில் செய்திகளை அனுப்ப முயல்கிறேன். உலகளாவிய முன்னேற்றங்களைப் பற்றி புதுப்பித்த நிலையில் இருக்க விரும்புவோருக்கு நான் நம்பகமான மற்றும் அத்தியாவசிய ஆதாரமாக இருக்கிறேன்.