வகை: உலகம்

யுனைடெட் கிங்டம்: சுகாதார அமைப்பு அதன் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வேலைநிறுத்தத்தை எதிர்கொள்கிறது

பல்லாயிரக்கணக்கான செவிலியர்கள் மற்றும் துணை மருத்துவ பணியாளர்கள் ஒரே நாளில் முதல் முறையாக பணியை நிறுத்தினர். இது அதன் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வேலைநிறுத்த நாள் ஆகும். பிரிட்டிஷ்…